Loading

Associació Catalana per la Pau (ACP)

Web site: www.acpau.org
Data de fundació: 1990
Nº de socis: 394
Adreça de la seu: c/ Aribau nº 137, Entresòl 1a  (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 318 84 44
Email: brigades@acpau.org
Contacte: Esther Diez 

 

FITXA DE L'ENTITAT

Missió i valors

L'ACP és una Organització No Governamental pel Desenvolupament, laica, democràtica, internacionalista, plural i progressista, que es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones que la conformen i que pretén contribuir, des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional al desenvolupament, a la creació d'un nou model de relacions socioeconòmiqes a escala global que garanteixi condicions de vida dignes per a totes les persones que habiten el planeta Terra.

Àmbits de treball

Les nostres accions giren al voltant de 4 eixos principals:

1. El dret als mitjans de subsistència durables (alimentació i treball).
2. El dret a la pau, a la vida i a la seguretat.
3. El dret als serveis públics bàsics (salut, educació, hàbitat, aigua).
4. El dret a l'autodeterminació dels pobles i a la participació política.

Desenvolupant dos línies principals d'actuació, complementàries entre si:

a) Donant suport a iniciatives de desenvolupament local als països del Sud
A Amèrica Llatina, a l'Àsia, al món Àrab i a l'Àfrica, prioritzant els projectes que sorgeixen d'organitzacions ciutadanes i que tenen per objectiu la millora de les condicions de vida de les persones, dins d'una perspectiva de transformació social.

b) Informant, sensibilitzant i mobilitzant l'opinió pública al nostre país
Mitjançant l'edició de materials propis sobre temes diversos, realització de xerrades, conferències, seminaris formatius i a través de les nostres campanyes de denúncia o d'acció humanitària.
 
DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES

Quin tipus d'estades proposeu?

L’Estiu de Solidaritat 2012. Càmera en mà és un compromís de caràcter voluntari de col•laboració amb l’Associació Catalana per la Pau en la formació crítica i sensibilització dels problemes que afecten als pobles del Sud i d’apropament a l’experiència de les organitzacions socials que treballen per a la transformació social amb les que treballem conjuntament.
És un procés que es desenvolupa en tres etapes:
1ª Formació general(d’abril a juliol).
2ª Formació específica al terreny (agost)
3ª Valoració col•lectiva de l’experiència i sensibilització (a partir de setembre). 

Quina és la finalitat de les estades que proposeu?

Durant l’”Estiu de Solidaritat. Càmera en mà” l’objectiu és formar agents crítics de comunicació social i generar material documental a través de filmacions i entrevistes als dinamitzadors/es i beneficiaris/es dels projectes, que contribueixin a la difusió d’aquestes accions al nostre país.

Per tipus d'estada
Destins Colòmbia, Cuba, Guatemala, Nicaragua i Palestina
Períodes informatius Gener a març de 2012
Períodes d'inscripció Fins el 30 de març de 2012
Períodes formatius Maig a juliol 2012
Períodes d'estada 15 a 21 dies

Quins són els requisits per participar a les estades?

- Tenir més de 18 anys  l’1 de juliol del 2012.
- Manifestar unes motivacions coherents amb el principis i finalitats de l’ACP.
- Participar en les activitats de formació que se celebraran els mesos anteriors a l'estada.
- Estar disposat/da a adaptar-se a les condicions de vida dels països i organitzacions receptores.
- Compromís de participació en les activitats de sensibilització i difusió posteriors.
- Ser soci/a de l'ACP, com a mínim, durant  un any.
- Assumir els costos del bitllet d’avió, manutenció, allotjament i desplaçaments.