Loading

Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP)

Web site: www.acpp.com
Data de fundació: 1995
Nº de socis: 60
Adreça de la seu: Via Laietana nº 40, principal 2n E-D (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 268 14 96
Email: catalunya@acpp.com 
Contacte: Anna Echeverria 

 

FITXA DE L'ENTITAT

Missió i valors

L’ACPP és una ONG, sense ànim de lucre, laica, independent de qualsevol opció partidista, defensora dels valors democràtics des d’una opció de justícia social i econòmica i que, des del seu naixement en 1995, aposta fermament pel pacifisme, la tolerància i el diàleg.

Recolzem a la societat civil, democràtica i progressista dels països en vies de desenvolupament, generant organització local, fomentant la participació ciutadana i la recerca d’alternatives per a aconseguir societats més justes i democràtiques, en les que els beneficis del desenvolupament es redistribueixin d’una manera més equitativa, donant protagonisme als agents locals.

En la línia educativa, l’ACPP afronta la realització de treballs i estudis orientats al recolzament i desenvolupament de les activitats d’educació per la pau i sensibilització. Fomentar la tolerància, la solidaritat i la interculturalitat, a l’hora que combatre el racisme i la xenofòbia, són els nostres objectius per a que la societat en la que vivim prengui una posició activa en defensa dels drets humans.

Àmbits de treball

a) Cooperació al Desenvolupament i Ajuda d’Emergència

Apostem per aconseguir un desenvolupament equitatiu, la revindicació de la justícia social i econòmica, la defensa i promoció dels Drets Humans, la equitat de gènere i la democràcia, així com l’enfortiment del teixit social en les regions on actuem: Àfrica Occidental, Carib, Centre Amèrica, Magreb, Orient Mitjà i Sud Amèrica.

b) Acció Social: Educació per al Desenvolupament, Sensibilització i Codesenvolupament

Des de l’àrea d’Educació per al Desenvolupament treballem per una verdadera educació integral als centres educatius, una educació en valors que busca crear consciències crítiques, persones compromeses en la construcció d’una nova societat civil global des d’una acció social. El nostre programa educatiu marc és Escoles Sense Racisme, Escoles per la Pau i el Desenvolupament.

Des de l’àrea de Sensibilització fomentem la implicació de diferents col·lectius (persones migrades, dones, universitaris/es, associacions del lleure...) per a crear una societat catalana crítica i conscienciada que treballi per al canvi social i la justícia global.

Des de l’àrea de Codesenvolupament promovem una major participació social de les persones immigrades a Catalunya, alhora que tractem de implicar-les perquè participin des d’aquí en el desenvolupament dels seus països d’origen.
 
DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES

Quin tipus d'estades proposeu?

Son Cursos de Cooperació sobre el Terreny, als països on ACPP desenvolupa els projectes. Durant l’any 2010 ACPP ha organitzat els Cursos de Cooperació sobre Terreny a Palestina i Israel, Marroc, Tunísia, Senegal, Guinea Bissau, República Dominicana, Hondures, Guatemala - El Salvador i Haití.

Quina és la finalitat de les estades?

Aquests cursos tenen com a objectiu donar a conèixer com funciona la cooperació al desenvolupament des d’una visió completa que consta de les fases dels projectes de cooperació, l’Enfocament del Marc Lògic utilitzat per la formulació de projectes i els diferents agents que hi intervenen. Tot això buscant l’equilibri més òptim entre la teoria i la pràctica. Tanmateix durant els cursos, els participants conviuen amb comunitats del Sud, en coneixen els problemes i les seves condicions de vida i comproven que les ONG i les comunitats del Sud són les veritables protagonistes del treball en cooperació. En suma, comprenen per a què serveix el treball en cooperació i què pot canviar. A la tornada, els i les participants continuen implicats en els nostres projectes i expliquen la seva experiència en xerrades, mitjans de comunicació i materials didàctics.

Per tipus d'estada:

Tipus 1 Cursos de Cooperació sobre el Terreny
Destins Palestina i Israel, Marroc, Tunísia, Senegal, Guinea Bissau, República Dominicana, Hondures, Guatemala - El Salvador i Haití.
Períodes Informatius: de febrer a maig
  D'inscripció: d'abril a maig
  Formatius: d'abril a maig
  D'estada: juliol i agost
 

Quins són els requisits per a participar a les estades?

Ser major de 18 anys.