Loading

COCAT

Web site: www.cocat.org
Data de fundació: 2005
Nº de socis: 8 entitats
Adreça de la seu: c/ Calàbria nº 120, baixos (Barcelona) 
Telèfon: (+34) 93 425 40 64
Email: outgoing@cocat.org 
Contacte: Valentina Campomori 

 

FITXA DE L'ENTITAT

Missió i valors

La Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya (COCAT) treballa per fomentar, potenciar i gestionar el voluntariat internacional i local com a eines de transformació i creixement personal i comunitari, mitjançant el treball en xarxa amb el teixit associatiu local i internacional, i representant en aquest àmbit les entitats catalanes de camps de treball, desenvolupant sinèrgies que en potenciïn els resultats i fortaleses.

Àmbits de treball

COCAT desenvolupa les seves activitats a partir de dues línies d'actuació:

1) DIRIGIDA A LES PERSONES: foment, desenvolupament i valorització del voluntariat:
- Camps de treball internacionals: participen al voltant de 550 catalans cada any.
- Projecte d’inclusió de joves amb menys oportunitats mitjançant camps de treball.
- Formacions: prèvies al voluntariat, d'especialització posterior locals i internacionals.
- Voluntariat de llarga durada: a COCAT, a entitats locals i internacionals.
- Activitats de valorització del voluntariat: exposició, trobades, grups de treball, etc.

2) DIRIGIDA A LES ENTITATS: creació i enfortiment de xarxes a nivell local i internacional:
- Suport i representació internacional de les entitats membres de COCAT: xarxes Alliance, CCIVS.
- Participació dels grups de treball internacionals Acces for All (inclusió) i North+South de l'Alliance; Campanya Internacional per la Sostenibilitat al Voluntariat.
- Projectes internacionals de cooperació per al Voluntariat: Volunteering 2011: Global Strategies for Global Challenges; EuLaVol (Iniciativa Euro-Llatina de Formacions), Culture Meets Concepts, etc.
- Campanyes transversals d'inclusió i sostenibilitat.
- Publicacions de bones pràctiques en projectes de voluntariat: Manual de Bones Pràctiques en Camps Internacionals, Manual de Organización de Proyectos de Voluntariado Euro-Latinos, etc.
 
DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES

Quin tipus d'estades proposeu?

Camps de treball / de voluntariat internacionals, i projectes de voluntariat de llarga durada.

Quina és la finalitat de les estades?

Els camps de treball internacionals són, com sabem, una eina de participació, si bé puntual en el temps, potent quant als efectes transformadors que té en les comunitats d’acollida i en els joves participants. Els camps de treball volen ser una eina per a fomentar la valorització de l’ambient i entorn (socials, ambientals, culturals,...) de les comunitats, i ésser catalitzadors per a la participació social i la interculturalitat en l’àmbit local. Cada any participen més de 20.000 voluntaris arreu del món, en més de 3.000 projectes internacionals.

Per tipus d'estada:

Tipus 1 Camps de treball / Camps de Voluntariat Internacionals
Destins Europa, Àsia, Llatino-Amèrica, Nord-Amèrica, Àfrica, Àsia
Períodes Informatius: de gener a maig
  D'inscripció: de febrer a novembre
  Formatius: maig i juny
  D'estada: durant tot l’any
 
Tipus 2 Voluntariat de llarga durada
Destins Europa, Àsia, Llatino-Amèrica, Nord-Amèrica, Àfrica, Àsia
Períodes Informatius: de gener a maig
  D'inscripció: de febrer a novembre
  Formatius: maig i juny
  D'estada: durant tot l’any

Quins són els requisits per a participar a les estades?

Ser una persona d'entre 18 i 35 anys (a partir de 21 anys per a projectes de llarga durada o/i al Sud), acceptar les condicions de participació, tenir predisposició i respecte per a l’intercanvi intercultural i el treball per al desenvolupament comunitari.