Loading

Cooperacció

Web site: www.cooperaccio.org
Data de fundació: 1994
Nº de socis: 400
Adreça de la seu: c/ Sant Honorat nº 7 (Barcelona) 
Telèfon: (+34) 93 318 34 25 
Email: estades@cooperaccio.org
Contacte: Sandra Vallejo

 

FITXA DE L'ENTITAT

Missió i valors

Cooperacció vol contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’empoderament de les dones, al ple exercici dels seus drets humans i aconseguir l’equitat de gènere, com condicions imprescindibles per assolir la justícia social, el desenvolupament humà sostenible i la pau. Tot això sustentat amb els principis de justícia i equitat, des d’una mirada feminista, de compromís amb les dones i amb una participació activa i amb coherència.

Àmbits de treball

Cooperacció treballa en 7 àrees d’acció. Cinc de caràcter extern i dos de caràcter intern. Les àrees d’acció externa son: Dones lliures de violències; autonomia del cos i sexualitats; ciutadania econòmica de les dones; diàlegs i sabers de les dones i equitat de gènere en les polítiques publiques. Les àrees internes són: Transformació organitzacional pro-equitat de gènere i Participació de la base social.
 
DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES

Quin tipus d'estades proposeu?

Les estades solidàries de Cooperacció són un programa de formació i sensibilització que inclou l’estada en un país on Cooperacció hi treballa amb organitzacions locals de dones. L’estada està pensada per conèixer la realitat del país a través de les organitzacions i els projectes que s’estan portant a terme. A la tornada les persones participants han de tenir una implicació activa en la transformació i la sensibilització. Per això hi ha una formació prèvia a l’estada i un treball després de lliurament d’una memòria i participació als grups territorials fent xerrades i altres.

Quina és la finalitat de les estades?

La finalitat de les estades solidàries de Cooperacció és la difusió i sensibilització al Nord, per això es participa de forma activa en un programa de sensibilització. I volem que les persones voluntàries siguin portaveus de la feina que fa Cooperacció a aquests països, donant protagonisme a les organitzacions locals.

Per tipus d'estada:

Tipus 1 Estades solidàries
Destins Nicaragua, El Salvador, i Guatemala
Períodes Informatius: de gener a abril
  D'inscripció: de gener a abril
  Formatius: maig i juny
  D'estada: juliol i agost
 

Quins són els requisits per a participar a les estades?

Edat mínima 21 anys; actitud oberta i flexible; capacitat d’adaptació a les activitats en grup; acceptar els compromisos amb Cooperacció, referents a les etapes de formació, estada i sensibilització.