Loading

Associació catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

Web site : www.catalunya.isf.es
Data de fundació: 1994
Nº de socis: 612 socis i sòcies
119 voluntàries i voluntaris
Adreça de la seu: c/Múrcia, 24 baixos
08027 Barcelona
Telèfon: 93 302 27 53
Email: marta.pulgar@isf.es
comunicacio@esf-cat.org
Contacte: Persona de contacte Marta Pulgar (Comunicació)

 

FITXA DE L'ENTITAT

Missió i valors

Cooperar en la consecució d’una societat internacional justa, que es desenvolupi sense excloure ningú, tot construint i posant en pràctica els drets humans fonamentals, econòmics, socials i culturals, individuals i col•lectius arreu del món.
Principis: Aconfesionalitat, apartidisme, indenpendència, transparència, pluralisme, diàleg, equitat, coherència, justícia entesa com a concepte local que afecta a les relacions globals.

Àmbits de treball

A ESF creiem que som un sol món i per això les nostres accions i àrees de treball estan interconnectades tant al Nord com al Sud: aigua i governabilitat, energia i indústries extractives, serveis urbans, ciutadania i hàbitat, sobirania alimentària. Al Nord treballem l’Educació per al Desenvolupament (EpD) (sensibilització, incidència política, formació i investigació), i al Sud desenvolupem projectes i programes de cooperació en diferents països.


DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES


Quin tipus d'estades proposeu?

Enginyeria Sense Fronteres ofereix als seus voluntaris i voluntàries l’oportunitat de participar de forma activa amb els grups de treball vinculats als projectes de cooperació internacional que l’associació desenvolupa, així com poder conèixer i participar en el projecte a terreny. Per tal de dur a terme aquest treball s'espera un compromís que inclogui la preparació i formació, l'estada al sud i el seguiment i continuïtat del mateix (que es podria traduir a un any de formació i estada i un altre any de relleu, en termes mínims).

Quina és la finalitat de les estades que proposeu?

Les persones participants en el Projecte de Coneixement de la Realitat (PCR) realitzen una estada formativa en els projectes d'ESF, durant la qual porten a terme activitats de suport al projecte corresponent.
El PCR es contempla com una eina d'EpD que té com a objectiu el desenvolupament de capacitats, tant tècniques com socials, per participar activament en el repte de construir una societat internacional justa.


Per tipus d'estada:

Tipus 1 Projecte de Coneixement de la Realitat
Destins     Projectes d’ESF al Sud
Períodes   Informatius Febrer-Març Períodes d'inscripció Variable
              Formatius Gener-Desembre Períodes d'estada variable