Loading

Ethnic

Web site: www.aethnic.org
Data de fundació: 2006
Nº de socis: 30
Adreça de la seu: c/ del Call nº 20, entresòl (Barcelona) 
Telèfon: (+34) 93 433 45 41 /
637 95 20 10
Email: info@aethnic.org / jesus@aethnic.org
Contacte: Jesús Martin

 

FITXA DE L'ENTITAT

Missió i valors

ETHNIC es va constituir l’any 2006 amb l’objectiu de desenvolupar i difondre el turisme sostenible com a eina de desenvolupament social i econòmic. Des de ETHNIC entenem que l’activitat turística ha de compatibilitzar el seu desenvolupament amb el respecte i la preservació dels recursos naturals, culturals i socials del país o zona visitada. Entenem per turisme sostenible aquell que és durable, respectuós amb el medi, integrat i diversificat, i participatiu.

Àmbits de treball

L’activitat ordinària d’ETHNIC s’organitza en relació a un eix o àmbit de treball: el turisme sostenible i responsable. Amb l’objectiu de la promoció, difusió, el foment, l’estudi i la sensibilització del turisme responsable i sostenible.
 
DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES

Quin tipus d'estades proposeu?

Les nostres rutes sostenibles apropen i sensibilitzen al viatger. Oferim estades a casa de famílies de la zona de visita i així afavorir el lligam i enteniment cultural. Recomanem visites a projectes socials per donar a conèixer i sensibilitzar sobre la situació social del país. Treballem només amb empreses locals, per tal que l’economia reverteixi al propi país. Procurem pel medi ambient, coneixent i valorant la flora i fauna local.

Quina és la finalitat de les estades?

Fer de l’activitat turística una eina de desenvolupament social i econòmic. Sensibilitzar als viatgers de la importància dels criteris de reponsabilitat i sostenibilitat envers el turisme mitjançant les nostres rutes i propostes de viatge.

Per tipus d'estada:

Tipus 1 Cultural i social
Destins Marroc
Períodes Informatius: durant tot l’any
  D'inscripció: a gust dels visitants
  Formatius: des de la primera visita a l’entitat
  D'estada: a gust dels visitants
 
Tipus 2 Cultural i social
Destins Gàmbia
Períodes Informatius: durant tot l’any
  D'inscripció: a gust dels visitants
  Formatius: des de la primera visita a l’entitat
  D'estada: a gust dels visitants

Quins són els requisits per a participar a les estades?

Conèixer els valors del turisme responsable per dur-los a terme i fer un bon ús de la pràctica turística.