Loading

Setem Catalunya

Web site : www.setem.cat
Data de fundació: 1968
Nº de socis: 1.300 socis i sòcies
Adreça de la seu: c/Independència, 244
Telèfon: 934 415 335
Email: catalunya@setem.org
Contacte: Marta Solano i Marta Palau

 

FITXA DE L'ENTITAT
 

Missió i valors 

SETEM Catalunya som una ONG de solidaritat internacional, independent i participativa. Juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i promovem transformacions personals i col•lectives per un món més just i solidari. Volem contribuir a crear una cultura de la solidaritat amb els sectors empobrits i exclosos, respectuosa de la dignitat i de la identitat dels pobles del Sud.

Àmbits de treball

Campanyes de sensibilització: Pressionem a les empreses i els governs perquè les seves pràctiques i polítiques siguin més responsables i afavoreixen unes relacions internacionals més justes. Les campanyes actuals són: No als TLC (Tractats de Lliure Comerç), Compra Pública Ètica, Finances Ètiques i Roba Neta.
 
Camps de solidaritat: Oferim a la societat civil l’oportunitat de formar-se i conèixer de primera mà la realitat dels països empobrits, la feina de les seves organitzacions i les seves dificultats diàries Aposta


Formació: Apostem per l’educació com a primer pas a l’accés a la informació i la reflexió personal per generar implicació en la construcció d’un món més just.

Comerç just: Entenem el comerç just com una crítica de l’actual sistema de comerç internacional. Demanem un comerç basat en criteris no solament econòmics sinó també humans, socials i ambientals

DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES

Quin tipus d'estades proposeu?

L’estada a un país del Sud (Àfrica, Àsia o Amèrica Llatina) té lloc durant els mesos de juliol, agost, o setembre (d’una durada mitja de 3 o 4 setmanes). Durant aquests dies els participants coneixeran la feina d'organitzacions locals dels països del Sud, conviuen amb les persones que hi estan vinculades i comparteixen tallers i activitats quotidianes.

Quina és la finalitat de les estades que proposeu? 

L’objectiu de Camps de Solidaritat de SETEM és formar sobre les creixents desigualtats Nord-Sud, generar una mirada crítica sobre l’actual ordre mundial i impulsar l'activisme a Catalunya en favor de models més justos i respectuosos amb els drets i la identitat dels pobles del Sud. L’experiència implica participar en un cicle de formació i sensibilització que es desenvolupa en tres fases: preparació i formació, viatge i estada en un país del Sud, i difusió i acció al Nord.

Per tipus d'estada:

Tipus 1 
Destins Camerun, Senegal, Marroc; Filipines, Índia; Argentina, Bolívia, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Equador, Guatemala, Mèxic, Nicaragua,
Períodes informatius 11 de gener- 29 de febrer (possibilitat d’ampliació )
Períodes d'inscripció 11 de gener- 29 de febrer (possibilitat d’ampliació )
Períodes formatius d’abril a juny (curs obligatori de 40 hores – caps de setmana) 
Períodes d'estada juliol, agost o setembre. Hi ha camps de tres i quatre setmanes.

Quins són els requisits per participar a les estades?

Per participar cal tenir com a mínim 21 anys o complir-los durant l'any 2012 i tenir disponibilitat per participar a les jornades formatives prèvies al viatge.