Loading

SODEPAU

Web site: www.sodepau.org
Data de fundació: 1993
Nº de socis: 87
Adreça de la seu: Passeig del Crèdit nº 7 (Barcelona) 
Telèfon: (+34) 93 301 01 71
Email: estadesmed@sodepau.org
Contacte: Anna Larrull

 

FITXA DE L'ENTITAT

Missió i valors

SODEPAU és una organització laica, fundada el 1993 que pretén ser un instrument de dinamització social, que impulsi la solidaritat, la sensibilització a la nostra societat i el diàleg intercultural. Entenem l’acció solidària com la lluita conjunta, al sud i al nord, per la transformació d’una realitat injusta, enfortint les formes organitzatives dels moviments populars del Sud.

Àmbits de treball

- la cooperació al desenvolupament (entesa com a instrument, com a mitjà per afavorir processos d’alliberament, de millora del benestar i la felicitat de les poblacions amb les que col·labora),

- la solidaritat internacional (viscuda com a acció política, com a convicció ideològica i com a vivència personal),

- el diàleg intercultural (amb una tradició laïca oberta al diàleg interreligiós i espiritual, amb un gran respecte per les tradicions i la diversitat de civilitzacions)
 
DESCRIPCIÓ DE LES ESTADES

Quin tipus d'estades proposeu?

Són estades d’entre 10 i 18 dies. Les estades dirigides a adults són d’entre 10 i 18 dies, dirigides a persones d’entre 20 i 60 anys, per conèixer la realitat sociocultural dels països visitats, especialment zones rurals, i els projectes en marxa amb la població.

Les estades dirigides a joves, són de 15 a 20 anys, per grups ja formats (trucs, escoltes) que volen fer intercanvi amb joves del país visitat o fer un projecte propi (casal d’estiu per a nens marroquins o altres).

En el tercer cas, es tracte de rutes “fetes a mida” per gent interessada en fer un turisme diferent, apropant-se a la realitat sociocultural i compartint amb la població.

Quina és la finalitat de les estades?

La finalitat és viatjar d’una manera diferent, conèixer i compartir amb la població local i permetre als participants la descoberta de la seva realitat quotidiana, valoritzant els recursos humans, econòmics i locals de la gent del Sud, i reforçant la seva autoorganització. Les estades s’elaboren en col·laboració amb associacions locals.

Per tipus d'estada:

Tipus 1 Dirigides a adults
Destins Marroc, Síria, Algèria, Palestina, i Kurdistan
Períodes Informatius: gener, març, i setembre
  D'inscripció: gener, març, i maig
  Formatius: març i juny
  D'estada: Setmana Santa, cap d’any i estiu
 
Tipus 2 Dirigides a joves organitzats en grups
Destins Marroc
Períodes Informatius: abril i maig
  D'inscripció: abril i maig
  Formatius: juny
  D'estada: juliol i agost

Tipus 3
Dirigides a persones que volen viatjar
pel seu compte
Destins Marroc
Períodes Informatius: tot l'any
  D'inscripció: tot l'any
  Formatius: tot l'any
  D'estada: tot l'any

Quins són els requisits per a participar a les estades?


No hi ha requisits, només l’interès per conèixer la realitat dels països visitats.